Vikt & BMI

BMI står för body mass index och är ett sätt man kan räkna ut sin vikt i förhållande till kroppslängden.

Muskler väger mer än fett och därför fungerar inte BMI för kroppsbyggare och personer som tränar mycket. BMI fungerar heller inte på barn och ungdomar under 18 år.

Ta endast BMI-testet som en riktlinje och ta det inte för allvarligt. Tänk på att alla människor har olika kroppssammansättningar och därför kan det inte ses som exakt mått på något sätt. BMI ger dock en god uppfattning på hur du ungefärligen ligger till.

Räkna BMI

Du räknar ut ditt BMI så här:

BMI = vikt(kg) / (längd(m) * längd(m))

Du tar alltså din vikt delat på längden i kvadrat.

  • Exempel: 73 (kg) / 2,9241 (1,71×1,71) = 24,96

BMI klasser

Det finns 4 olika viktklasser för BMI klassificering.

  1. Undervikt (BMI mindre än 18,5)
  2. Normalvikt (BMI mellan 18,5 – 24.99)
  3. Övervikt (BMI mellan 25,0 – 29.99)
  4. Fetma (BMI större än 30,0)